Mengenal Apa itu FTP Server dan Manfaatnya

Mengenal Apa itu FTP Server dan Manfaatnya

FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi untuk tukar menukar data antara client dan server dalam 1 jaringan. Sebelum melakukan pengiriman data akan dibuatkan sesi komunikasi terlebih dahulu oleh FTP dengan menggunakan protokol TCP. FTP server berperan sebagai komputer yang menerima request tukar – menukar data […]

Kembali ke Atas